Verwerking persoonsgegevens


Jouw persoonsgegevens worden door BeeNobby bvba verwerkt voor prospecten- en klantenbeheer op basis van de al dan niet contractuele relatie als gevolg van jouw informatie- of prijsaanvraag, je bestelling/aankoop en voor direct marketing (om je nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien je niet wil dat wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op privacy@beenobby.com. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze laten verbeteren of wissen.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op www.beenobby.com.

Jouw verhaal vertellen? Neem dan contact met ons op Contacteer ons